HJELPEMIDLER FOR HØRSEL- OG BEVEGLESESHEMMEDE

Vi har i flere tiår montert utstyr for Hjelpemiddelsentralen i hele Vesterålen og Lødingen. Våre dyktige teknikere Almar og Leif har lang og bred erfaring på denne type installasjoner.